Ternyata Congklak tidak hanya di Indonesia

 • AWESOME!13
  • 7
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
sumber gambar : google.com

Mancala ialah sebutan untuk permainan yang biasa disebut dengan “Congklak” di Indonesia. Mancala yang berasal dari Timur Tengah ini memiliki cara bermain yang sama dengan Congklak di Indonesia.

Setiap pemain harus mengambil dan memindahkan setiap biji yang diambilnya dari satu rongga ke rongga lain secara berurutan. Perbedaannya hanya ukuran papan Mancala sedikit lebih besar dan biji-bijiannya juga terbuat dari bahan khusus.

Di Indonesia sendiri, congklak merupakan permainan khas Jawa, di mana dibawa pertama kali oleh warga Arab yang sedang berhijrah ke Asia untuk berdagang dan berdakwah.

Lain di Indonesia dan Timur Tengah, kalau di Filipina permainan ini dinamakan “Sungka”. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congklak dengan menggunakan papan congklak yang berukir mewah, sementara di kalangan rakyat jelata, dimainkan dengan mengorek lubang di dalam tanah dan mengunakan biji-bijian.

Lubang pada papan congklak biasanya berjumlah 16 buah dengan masing-masing sisi papan terdapat 7 buah lubang dan 2 buah lubang di masing-masing pojokan/ujung papannya. Permainan ini memerlukan 98 buah biji sawo/batu kerikil, dengan 7 buah lubang itu diisi 7 buah biji untuk masing-masing lubangnya. Jadi, masing-masing pemain memiliki 49 buah biji kecil yang siap dijalankan.

Misinya ialah siapa yang paling banyak mengumpulkan biji pada tabungannya (lubang-lubang yang ada di pojok), itulah pemenangnya.

Source : google.com
Kiriman Lainnya